ขั้นตอน การขึ้นทะเบียน และทำสัญญาการเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : 2020-05-08 14:52:08
ขั้นตอน การขึ้นทะเบียน และทำสัญญาการเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ปีการศึกษา 2563

 

การขึ้นทะเบียน แบบออนไลน์

 ** ข้อแนะนำ : ควรใส่ E-mail ให้ถูกต้อง เพราะต้องใช้ในการจัดส่งเอกสาร ** 

 ** ข้อแนะนำ : หากส่งแล้ว ไม่ได้รับเอกสารทาง E-mail ให้เลือกแก้ไข และตรวจสอบ E-mail ให้ถูกต้อง จากนั้นกดส่งอีกครัง** 

  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ที่นี่

  • ให้ปฏิบัติดังนี้ :

1. เข้าระบบการกรอกข้อมูล https://forms.gle/N5yrMFtNUfhXtzoQ7 หรือ http://gg.gg/ihedq หรือ ทาง QR CODE

2. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จระบบจะตอบกลับยืนยันการขึ้นทะเบียนของนักเรียนนักศึกษาอัตโนมัติ และส่งไฟล์เอกสาร pdf ให้นักเรียนนักศึกษา ทาง E-mail

3. ให้นักเรียนนักศึกษา พิมพ์เอกสารดังกล่าวพร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบ

4. ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาและนำส่งครูที่ปรึกษาในวันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม :

  • สำเนาใบ ปพ. หรือ รบ. ปวช. หรือ ม.6 จำนวน 3 ชุด (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (นักศึกษา บิดา มารดา และผู้ปกครอง) จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน (นักศึกษา บิดา มารดา และผู้ปกครอง) จำนวน 1 ชุด
  • รูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไม่สวมแว่นตา เขียนชื่อ-นามสกุล ให้ชัดเจนด้านหลังรูป)
  • หากผู้ปกครอง ไม่ใช่บิดา-มารดา ต้องกรอกเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ
  • ประวัตินักเรียนนักศึกษา ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์

 

 


 

ติดต่อสอบถาม ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 085-3717390 และ 081-7019134